.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceChémia v kocke

Dňa 9. novembra 2015 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na škole zrealizovalo päť ukážkových vyučovacích hodín chémie pod názvom Chémia v kocke. Vyučovacích hodín sa zúčastnili triedy I.E, III.C, III.D, IV.K a II.N. Bola v nich využitá moderná technika – interaktívna tabuľa QOMO, tablety, program Samsung school a softvér ActivInspire.

Interaktívnu tabuľu QOMO a tablety škola získala zapojením sa do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Každý žiak si vyskúšal prácu s tabletom v konkrétnej vyučovacej hodine. Program Samsung school umožnil žiakom overenie si vedomostí z chémie prostredníctvom kvízu, ktorý po odoslaní vyučujúcemu bol  programom vyhodnotený.

V druhej časti hodiny si žiaci vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom ActivInspire, ktorý ponúka široké využitie vo vyučovaní chémie. Z pohľadu žiakov II.N bola hodina s interaktívnou tabuľou a tabletmi veľmi zaujímavá a pútavá. Myslia si, že dnešná doba si vyslovene vyžaduje využívanie digitálnych technológii vo vyučovacom procese. Ich zásluhou je vyučovanie efektívnejšie a má väčší prínos pre žiakov. Dokážeme si viac zapamätať a zároveň sa aj zabavíme.

Ing. Blanka Weincillerová

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o