.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKyberšikana


V rámci Týždňa vedy sa techniky sa dňa 12. novembra 2015 uskutočnila v rámci predmetu informatika prednáška na tému: Kyberšikana. Zúčastnili sa jej žiačky II.E, I.KL a II.KL triedy. Odborná prednáška prebiehala pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej.

V úvode sa študenti mali možnosť oboznámiť s pojmami šikana, kyberšikana, ktoré im boli podrobne vysvetlené. Následne študentky mali možnosť spoznať rozdiely, čo môžeme považovať za kyberšikanovanie.Ide o šikanovanie, ktoré sa uskutočňuje v kyberpriestore a ľahko sa to môže týkať najmä mladých ľudí. Študentky zaujímali najmä fakty o kyberšikanovaní, následky kyberšikanovania a ako sa kyberšikanovanie líši od klasického šikanovania. Je smutné, že len veľmi nízke percento študentov sa o tomto probléme zverí rodičom, učiteľom alebo svojim priateľom. Študentky sa okrem iného dozvedeli aj to, že ide o úmyselné zosmiešňovanie a ubližovanie iných osôb prostredníctvom rôznych informačných a komunikačných technológii akými sú napríklad počítač, mobil... Obeťou sa môže stať ktokoľvek tak známa ako aj neznáma osoba náhodne vybraná zadaním telefónneho čísla alebo na sociálnej sieti.

Po krátkej prezentácií nasledoval film s názvom Kyberšikanovanie. Obeťou nebezpečenstva v elektronickej podobe sa stala mladá študentka strednej školy. Po filme sa rozprúdila živá diskusia medzi študentmi na uvedenú tému. Nezabúdajme, že kyberšikanovanie je trestným činom!

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o