.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZásady bezpečnosti na Internete. Práca s elektronickým bankovníctvom.

A pokračujeme ďalej... Dňa 11. novembra 2015 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška pre študentky III.D triedy s názvom: Zásady bezpečnosti na Internete. Práca s elektronickým bankovníctvom. Nakoľko dievčatá o pár mesiacov opustia brány našej školy a vstúpia do života dospelých a budú sa stretávať aj s takýmito finančnými operáciami a platbami – prednáška bola určená práve im.

Prednášku a prezentáciu si pripravila a „vyskúšala“ pred študentkami naživo Kitti Karácsonyiová z II.KL triedy pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej. Kitti študentky oboznámila so zásadami bezpečnosti na Internete, o antivírusovom softvére. Ďalej o takých pojmoch, ktoré úzko súvisia s elektronickým bankovníctvom ako je fishing, pharming, wishing študentkám porozprávala PaedDr. L. Rubinská.

V závere si dievčatá vyskúšali prostredníctvom demoverzie prácu s internetbankingom bežných bánk na Slovensku.

Študentky odpovedali aj na otázky týkajúce sa využívania bezhotovostného platobného styku, ktorý v budúcnosti plánujú využívať.

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o