.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMICHALSTAR

Hotel ASTRUM LAUS Levice usporiadal v dňoch 9. a 10. novembra 2015 prvý ročník súťaže MICHALSTAR – BARISTA . CULINARY . SOMMELIER v kategórii junior pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným komisárom sommelier súťaže bol Miroslav Jajcaj – viceprezident ASSR, hlavným komisárom barista súťaže bol Stanislav Cibuľa – škola baristu, hlavným komisárom kuchár – cukrár súťaže bol Vojtech Artz – šéfkuchár Metro.

Našu školu zastupovali v súťaži somelier študenti tretieho ročníka hotelovej akadémie Júlia Budzáková, Adriana Piatriková, Henrich Chlebo a Ján Kráľ. Súťaž pozostávala z písomného odborného testu týkajúceho sa vinárstva a vinohradníctva, gastronómie a somelierstva všeobecne, zo senzorického testu – určenia dvoch vzoriek, opisu senzorických vlastností – vzhľadu,  chute a vône, servisu a dekantácie červeného vína. Žiaci sa poctivo pripravovali, napriek tomu predstúpiť pred odbornú porotu a prezentovať svoje zručnosti aj teoretické vedomosti  si vyžadovalo odvahu. Všetci to  zvládli veľmi dobre, Henrich Chlebo sa umiestnil na treťom mieste, Ján Kráľ na druhom mieste.  

V súťaži barista zastupovali našu školu študentky druhého ročníka hotelovej akadémie Bohdana Kučková a Michaela Zagárová. Súťažiaci po príprave pracoviska pripravovali v časovom limite 4 cappuccina a 4 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Povinnou ingredienciou bolo espresso a jedna originálna slovenská ingrediencia. Hodnotila sa chuťová kvalita pripraveného nápoja, vyváženosť chuti, harmónia, aróma, vizuálny dojem nápoja, použitie správneho servisu a doplnkov, použité prísady, technika baristu, kreativita, znalosti o káve.
Vo všetkých kategóriách súťažiacich hodnotila porota – 2 členovia technickej komisie, 4 členovia chuťovej komisie, z toho 1 laik, traja odborníci a predseda komisie.   

Ďakujeme všetkým študentom za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Poďakovanie patrí aj p. Bc. Elene Velšicovej, ktorá pripravovala študentov na suťaž somelier a p. Dane Mizerákovej, ktorá pripravovala žiakov na súťaž barista.  

Ing. Emília Kapišinská

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o