.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice130. výročie školy

Stredná odborná škola v Leviciach dňa 25. novembra 2015 oslavovala. Slávnostná akadémia spojená s recepciou sa niesla v duchu osláv 130. výročia založenia našej školy.

Riaditeľka školy, Mgr. Zuzana Nemčoková, vo svojom slávnostnom príhovore objasnila v krátkosti históriu vzdelávania v oblasti obchodu a služieb v Leviciach, poďakovala pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v minulosti snažili a v súčasnosti sa snažia o rozvoj a skvalitnenie vzdelania a kultúry v oblasti obchodu a služieb.

Študenti pripravili pre hostí pekný kultúrny program, ktorý sa prelínal tromi historickými obdobiami. V prvej časti programu sme sa preniesli do doby „levických paničiek“, do éry veľkých rób. Túto dobu sme si pripomenuli nežným valčíkom (J. Budzáková, J. Kráľ, M. Mihóková, G. Füri, R. Klimajová, L. Dóczy) rytmickým tangom (TŠK JUNILEV Levice) a nostalgickou piesňou, ktorú zaspievala bývalá žiačka školy Melisa Mikulecová, na klavíri sprevádzal pán Aladár Birner, ktorému aj touto cestou ďakujeme.

Druhé obdobie sa nieslo v štýle retro. Rokenrol (A. Piatriková, B. Vojteková, L. Nongová, A. Klimajová, K. Lukyová) nás preniesol do 50.–90. rokov minulého storočia. S nádhernou piesňou vystúpil Dávid Nagy, bývalý žiak školy. K. Kolíková zarecitovala báseň Nepohŕdajte láskou, ktorú napísal regionálny spisovateľ Andrej Chudoba. S nežnou piesňou prispeli do program sestry Nikoleta a Beáta Vojtekové.

V poslednej časti programu sme sa preniesli do súčasnosti. Hip-hop, rap, techno, free style a mnoho ďalších štýlov v hudbe, v tanci, v obliekaní a v spoločenskom živote naznačuje rýchlosť zmien v dnešnej uponáhľanej dobe. Kultúru a spoločenský život 21. storočia sme si pripomenuli moderným tancom (L. Nongová, M. Matejová, G. Birdáč, P. Kakarová). Dávid Nagy nám opäť zaspieval, tentokrát rytmickú pieseň. Žiaci hotelovej akadémie M. Borbuliak, R. Adámik a M. Vetor predviedli free style. Patrik Weiss sa predstavil s vlastnou tvorbou. „Zarepoval“ nám o remeslách, ktoré si žiaci môžu vybrať v našej škole.

Moderátori programu, Ján Kráľ a Katarína Kolíková, elegantne sprevádzali hostí programom, ktorý vyčaril na tvárach hostí úsmev, dobrú náladu, spokojnosť, ale i slzy dojatia. Záverečná pieseň, ktorú zaspievala Melisa Mikulecová, roztlieskala celé hľadisko. Posolstvo, ktoré bolo ukryté v programe, určite zanechalo pekné spomienky v srdciach mnohých hostí a „premenilo kamienky na diamanty“.

Kultúrny program so žiakmi pripravili Mgr. Jana Hríbiková, Mgr. Anetta Foltánová, bývalí žiaci školy, Melisa Mikulecová a Dávid Nagy, ktorí obohatili kultúrny program svojimi skvelými speváckymi výkonmi. O technickú stránku programu sa postarali Pavol Ulmer a Peter Csákányi – technik. Slávnostnú recepciu pripravila s majstrami odborného výcviku Bc. Elena Velšicová.

Dôstojná oslava nádherného jubilea bola dôkazom toho, že ani v súčasnosti sa naša spoločnosť nezaobíde bez remesiel a povolaní, ktoré naša škola ponúka. Vďaka patrí vedeniu školy, všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy a žiakom, ktorí svojou invenciou a nadšením vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru osláv 130. výročia školy.

Mgr. Jana Hríbiková

Pozvánka

Príhovor riaditeľky školy

Knižka o škole

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o