.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolenie HD elektronika SK

Dňa 2.2.2016 sa Ing. Miloslav Lacko a Ing. Ján Nezník zúčastnili školenia pedagogických pracovníkov vo firme HD elektronika SK Brunovce zameraného na využiteľnosť a metodiku (pedagóg - absolvent) didaktickej pomôcky HDS 250-elektronic.

HDS 250 elektronic

Je praktická didaktická pomôcka, ktorá môže byť súčasťou teoretickej výučby princípov a zapojenia pasívnych a aktívnych súčiastok v elektrotechnike, autoelektrike a autoelektronike. Je vybavená výukovým softvérom Standard a PRO,  ktorým je možné simulovať rôzne zapojenia a v meracích bodoch merať multimetrom, RLC mostíkom a osciloskopom namerané priebehy a hodnoty napätia, prúdu, frekvencie, odporu....

V motorových vozidlách už nie je systém, ktorý by nebol riadený elektronicky. Popisované zariadenie napomôže k  pochopeniu princípov elektronických modulov v odbore autopravár a nadstavbovom štúdiu strojárstvo v predmete technické merania.

Ing. Ján Nezník
Vedúci MK VR

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o