.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška zameraná na prevenciu pred virtuálnym svetom

Žijeme v období informačnej spoločnosti, ktorá je predovšetkým charakteristická používaním informačno-komunikačných technológii. Ak porovnáme predchádzajúcu éru z hľadiska používania bežných vecí zistíme, že predtým každé dieťa hralo sa s drevenými kockami, vyrábalo koláčiky z piesku, hralo sa s bábikou či autom.

Školopovinné deti nosili so sebou školské tašky, ktorých obsahom boli peračníky, učebnice, čítanky a zošity. Dnes okrem spomínaných vecí sa bežnou súčasťou každodenného života stal počítač s pripojením na internet, smartfón, iPod, mobilný telefón a podobne. Uvedené informačno-komunikačné prostriedky nás obklopujú po celý deň, nakoľko úsilím našej spoločnosti je rýchla a ľahko dostupná informácia.

Práve preto je nesmierne dôležité poznať spôsoby ako správne narábať s obsahom informácie najmä na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa v tejto súvislosti bežne stretávame s pojmom kyberšikana, ktorá má niekoľko spôsobov od urážania, výsmechu, zverejňovanie fotografií na internete až po prenasledovanie, atď.

Práve o formách a spôsoboch prevencie pred ňou sa študenti našej školy dňa 26. 01. 2016 mali možnosť oboznámiť na workshope pod vedením pani lektorky Bc. Michaely Nagyovej. Prednáška sa realizovala počas dvoch vyučovacích hodín v zasadacej miestnosti v uzavretých skupinách s pani lektorkou. V priebehu druhej vyučovacej hodiny sa jej zúčastnili študenti z I. N triedy študijný odbor strojár, I. KL, I. E a počas tretej vyučovacej hodiny boli prítomní študenti IV. KL študijný odbor kozmetik, I. H, II. KL, II. E. Študenti sa formou výkladu o danej problematike mali možnosť oboznámiť aj s faktami, štatistikou a prepojiť tak poznatky získané z hodín informatiky v danej oblasti.

Už teraz sa tešíme na ďalšie série prednášok z tejto tak potrebnej oblasti v našom každodennom živote.

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o