.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceInformácie o aktuálnej situácii na trhu práce

V dnešnej dobe, bohatej na rýchle a nečakané zmeny, neustále stúpa význam presných a včasných informácií. Trh práce nie je v tomto výnimkou. Aj ÚPSVaR v Leviciach pozorne sleduje vývoj vo svojej oblasti a zaujíma sa o to, akým spôsobom sa turbulencie v ekonomike prenášajú na trh práce.

Počas celého februára mali študenti končiaceho ročníka učebného aj študijného odboru možnosť získať aktuálne informácie o trhu práce v našom okrese, s ktorými prišla Mgr. Anica Brokešová z ÚPSVaR v Leviciach.

Vo svojej prezentácii poukázala na chýbajúce pracovné pozície, na možnosti rekvalifikácie, podnikania, práce v zahraničí prostredníctvom agentúry EURES. Študenti dostali aj vzory ako písať žiadosť do zamestnania, motivačný list či štrukturovaný životopis.

Dozvedeli sa aj o aktuálnych voľných miestach v našom okrese ako aj možnosti získať potrebné informácie prostredníctvom Informačno-poradenského strediska, ktoré je na Úrade práce v Leviciach. Práve tu nájdu široké spektrum informácií (v elektronickej a tlačenej podobe) o trhu práce, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, ktoré napomáhajú návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce, odbornú literatúru, informačné letáky a prehľad stredných a vysokých škôl.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o