.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaž v písaní na PC

Počítač je dnes samozrejmosťou nielen v administratíve. Využívajú ho lekári, policajní úradníci, novinári, podnikatelia a mnohí iní nielen na tvorbu písomností a spracovanie údajov, ale aj pri komunikácii prostredníctvom internetu. A keďže vstupnou bránou k práci s počítačom je klávesnica, všetci vlastne s ňou pracujú. Pre jedných je to rutinná záležitosť, pre iných “ďatlovanie“ dvoma či štyrmi prstami.

Žiaci prvého ročníka študijného odboru Obchod a podnikanie  v predmete administratíva a korešpondencia nadobúdajú klávesnicovú gramotnosť, t. j. obsluhu klávesnice počítača desiatimi prstami hmatovou metódou. Písať desaťprstovou hmatovou metódou znamená písať racionálne, všetkými desiatimi prstami, hmatom, podľa prstokladu, t. j. naslepo, bez zrakovej kontroly. Dôsledné dodržiavanie hmatovej metódy umožňuje sústrediť sa na text, písať uvoľnene s minimálnou fyzickou a psychickou námahou. Rýchly a presný výkon zaručuje len dokonalé ovládanie klávesnice hmatom.

V prvom polroku školského roka žiaci túto techniku postupne zvládali. Písmenko po písmenku sa učili písať, a teraz sa zdokonaľujú v rýchlosti. A keďže všetko robíme radšej keď sme niečím motivovaní, aj prváci si svoje zručnosti zmerali v súťaži. Najskôr to bolo skupinové kolo ktorého víťazi postúpili do triedneho kola. V tomto si desať žiakov zmeralo svoje zručnosti v odpise textu v časovom limite desať minút.

Najlepšie výkony podali žiačky:

  1. Mirka Uhnáková dosiahla 172 čistých úderov za minútu,
  2. Viktória Karičková dosiahla 147 čistých úderov za minútu,
  3. Kristína Mihálová dosiahla 123 čistých úderov za minútu
  4. Patrícia Kissová dosiahla 114 čistých úderov za minútu
  5. Kitti Vargová dosiahla 113 čistých úderov za minútu.

 

Za svoje výkony dostali odmeny v podobe sladkých čokoládových tyčiniek.

Mgr. Anna Svetíková

Fotogaléria

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o