.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška o šikanovaní a kyberšikane na internete

V dňoch 2. 3. 2016 a 3. 3 2016 sa žiaci 2.C a 1.KL zúčastnili zaujímavého podujatia, ktoré organizovala Tekovská knižnica v Leviciach. Netradičná hodina bola zameraná na prednášku o šikanovaní a kyberšikane na internete. V úvode pracovníčka knižnice Karin Terrnovszka uviedla žiakov do problematiky a predstavila im dva projekty: ovce.sk a NEHEJTUJ.sk.

Hlavným cieľom projektu ovce.sk je detský animovaný seriál, ktorý vtipným spôsobom upozorňuje na hrozby na internete. Je určený najmä pre deti materských a základných škôl.

Projekt NEHEJTUJ.sk je venovaný predovšetkým stredoškolákom. Jeho cieľom je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií zameraných na riešenie problémov a zážitkov neznámych ľudí. Obsahuje filmy, ktoré poukazujú na rôzne oblasti, akými sú týranie žien, homosexualita, xenofóbia a ďalšie. Súčasťou projektu je metodická príručka a 12 filmov na DVD, každý z filmov reprezentuje jednu z tém  nenávisti. Projekt môže slúžiť ako pomôcka na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, ale aj na iných hodinách zameraných na danú problematiku.

 

Žiaci si pozreli film s názvom To všetko z lásky. Zameriava sa na tému týrania žien v domácom prostredí. Netradičná hodina sa študentom veľmi páčila a sú zvedaví aj na ďalšie zaujímavé filmy tohto projektu, ktoré si môžu pozrieť v rámci hodín etickej výchovy.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o