.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceJUNIOR INTERNET 2016

V dňoch 18. 3. a 19. 3. 2016 sa uskutočnila celoslovenská súťažná konferencia  JUNIOR INTERNET 2016 v Bratislave na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT). Súťažilo sa v siedmich kategóriách - JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorLEARN, JuniorBLOG a JuniorTEXT.

V každej jednej kategórii súperili medzi sebou tí najlepší z celého Slovenska. Každý uchádzač si musel pripraviť prezentáciu a predstaviť svoju prácu nielen pred ďalšími súťažiacimi, ale najmä pred porotou.

Nataša Bôžiková, žiačka III.H triedy, odbor hotelová akadémia, reprezentovala našu školu v poslednej kategórii Junior TEXT. Podmienkou súťaže bolo napísanie eseje na tému „Nastane nová éra, alebo pohorí Slovensko na plnej čiare?“

Nataša reprezentovala našu školu veľmi dobre, bola rozhodná a presvedčivá, dokázala reagovať na otázky, ktoré jej dávali porotcovia. Za svoj príspevok získala krásne 2. miesto. Aj touto cestou jej srdečne blahoželáme a veríme, že ešte z jej pera vzíde veľa zaujímavých esejí a literárnych prác.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Súťažná práca - Nastane nová éra alebo pohorí Slovensko na plnej čiare?

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o