.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia na Okresný súd v Leviciach

Dňa 22. marca 2016 sa v rámci vyučovacieho predmetu PRÁVNA NÁUKA konala odborná exkurzia na Okresnom súde v Leviciach. Zúčastnili sa jej študenti študijných odborov obchod a podnikanie a kozmetik. (II.KL skupina obchod a podnikanie a III.KL skupina kozmetik).

Témou odbornej exkurzie bolo aplikovať základné vedomosti z občianskeho práva v praxi. Študenti boli priamymi účastníkmi verejného pojednávania, ktorého predmetom bol rozvod pojednávaný v zmysle Zákona o rodine. Študenti mali možnosť oboznámiť sa so základnými procesnými úkonmi a mohli sledovať celkový priebeh konania, až do vynesenia rozsudku. Po ukončení pojednávania boli študenti prizvaní k spoločnej odbornej diskusii s predsedajúcou sudkyňou.

Ing. Eva Nagy

Fotogaléria

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o