.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVýchovný koncert VODA NAD ZLATO

Dňa 17. 3. 2016 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili environmentálneho hudobno-vzdelávacieho programu s názvom VODA NAD ZLATO, ktorý priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka.

Program sa dotýkal tém, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia, atď.

Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrali dvaja hudobníci naživo populárne skladby od známych slovenských, ale aj svetových spevákov a skupín.

Program bol doplnený videoprojekciou.

Ing. Blanka Weincillerová

Fotogaléria

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o