.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTrenčiansky pivný someliér 2016

Súťaž 4. ročník  Trenčiansky pivný someliér sa konala dňa 17.3.2016 v Trenčíne. Organizátorom súťaže bola SOŠOS Trenčín v spolupráci s Pivovarom Urpiner – Banská Bystrica. Súťaž bola pripravená v priestoroch školskej prevádzky Gastrocentrum v príjemnej atmosfére.

Odbor čašník

Našu školu reprezentovali žiaci II.H Michaela Borbuliaková a Kristína Ciriaková. Pripravovala ich MOV Bc. Elena Velšicová. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 14 súťažiacich zo 7 škôl. Súťaž je organizovaná pre študentov gastronomických odborov vo vedomostiach o pive a pivovarníctve s praktikou ukážkou prípravy miešaného nápoja, čapovania piva. Naši žiaci sa v tejto súťaži neumiestnili na prvých troch miesta. V písomnej časti pri vypracovaní testu stratili cenné body, ktoré sa im kvalitnou prípravou nápojov už nedali nahradiť. Ich nápoje sa vyznačovali kreativitou, nie len vzhľadovo a chuťovo, ale aj originálnou prípravou.
V tretej časti  súťaže žiačka Michaela Borbuliaková bola jedna zo súťažiacich, ktorej sa podarilo rezanie piva na plný počet bodov 30/10. Žiaci k celkovej príprave a reprezentácii školy pristupovali veľmi zodpovedne a svedomito. Veríme, že v budúcom roku ak sa súťaž bude pripravovať, máme nádej na umiestnenie v oceňovaných miestach.
 
Odbor kuchár

Na súťaži 4. ročník Trenčiansky pivný someliér - v odbore kuchár našu školu reprezentoval žiak III.H. Denis Kökény. Pripravoval ho majster OV Jozef Korec. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 11 súťažiacich zo 7 škôl. Súťaž  je organizovaná pre študentov gastronomických odborov vo vedomostiach o pive a pivovarníctve. Súťaž bola rozdelená na dve časti. Prvá časť bol test o vedomostiach o pive. Druhá časť – praktická príprava pokrmu. Odbor kuchár pripravoval vlastnú kalkuláciu s použitím piva v jedle. Náš žiak pripravoval "Sedliacky steak marinovaný v tmavom pive s pikantným dipom a batatovým pyré.
Jeho  jedlo bolo kreatívne. K príprave a reprezentácii školy žiak pristupoval zodpovedne a svedomito. Podľa jeho vyjadrenia na súťaži nazberal ďalšie nové vedomosti a skúsenosti k rozvoju svojej profesie.

Bc. Elena Velšicová, HMOV

Fotogaléria

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o