.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDeň narcisov 2016

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením ľubovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov ľudia vysielali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú podporu spoločnosti.

Aj Stredná odborná škola sa už tradične zapojila do tejto celoslovenskej zbierky. 10 tímov s dobrovoľníkmi z 1.H a 2.H triedy spolu vyzbieralo 1558,50€. Za ochotu a pomoc im patrí veľké ďakujem.

Mgr. Denisa Tóthová

 

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o