.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň Veľká noc

Dňa 23. marca 2016 sa konal Metodický deň Veľká noc, pripravovali ho žiaci 1.D a 2.C pod vedením MOV. Veľká noc je silno prepojená so starými, ešte predkresťanskými tradíciami. Je to pohyblivý sviatok, ktorý vychádza vždy na prvú nedeľu po prvom splne, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti.

Aj prostredníctvom Metodického dňa sme chceli pripomenúť žiakom tradície veľkej noci spojené s dekoráciou a jedlom.

Bc. Elena Velšicová, HMOV

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o