.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVýstava Mladý tvorca Nitra 2016

V dňoch 26.4 až 28.4. 2016 sa konal už 24. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016 v Nitre, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR a ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR. Na výstave sa prezentovali svojimi stánkami žiaci zo stredných škôl z celého Slovenska. Výstava sa konala na výstavisku Agrokomplex Nitra.  V rámci výstavy sme našu školu prezentovali stánkom, v ktorom sme sa snažili ukázať zručnosti našich žiakov na verejnosti.

Stánok bol tento rok ladený v strohom  duchu  tretieho tisícročia, v ktorom prevládala modrá farba. Každý deň žiaci školy  ukazovali svoje zručnosti: v utorok odbory hotelová akadémia a cukrár, v stredu študijný odbor kozmetik a hotelová akadémia a učebný odbor kaderník, vo štvrtok učebný odbor predavač a murár. V rámci výstavy sa dňa 26.4 2016 konala aj celoštátna súťaž žiakov cukrárskeho oboru. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov z celého Slovenska. Súťažnou témou bolo vyzdobenie torty  s témou „Čaro vidieka“. Za našu školu sa súťaže zúčastnila žiačka I.E triedy učebného odboru cukrár pekár Timea Bongyová. Na súťaži obsadila bodované 5. miesto, získala vecné dary, diplom a pohár.  Tímei za reprezentáciu ďakujeme a gratulujeme. V rámci výstavy prebiehal aj najväčší veľtrh práce na Slovensku Job Expo 2016, ktorý bol spojený s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016.  Vystavovatelia mali možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov a nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Uchádzači o zamestnanie mali možnosť na tomto veľtrhu stretnúť okolo 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ponúkajúcich voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. V rámci podujatia bolo pripravených je i množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov. Výstavu MT a Job Expo navštívili aj žiaci našej školy.

Ing. Oľga Remiášová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o