.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozlúčka s maturantmi 2016

Loď, ktorá sa plaví do neznáma ... Dňa 20. mája 2016 sa zo sály v Juniore ozývala známa pieseň od skupiny Tublatanka. Lúčili sa ňou maturanti našej školy, ktorí prešli všetkým, čím správny študent prejsť má. O pár dní sa uzavrie jedna kapitola ich života. Zostane v spomienkach, na fotografiách. V škole prežili najkrajšie roky, roky mladosti, roky študentského života.  Z nesmelých prvákov sa stali dospelí štvrtáci, piataci a nadstavbári pripravení zvládnuť skúšku dospelosti, maturitu. Za tie roky si určite vytvorili kolektív dobrých kamarátov a zažili zaujímavé chvíle so svojimi spolužiakmi.

Tento školský rok končia svoje pôsobenie v našej škole žiaci 4.KL (kozmetik, obchod a podnikanie), 5.H (hotelová akadémia), žiaci nadstavbového štúdia 2.N (spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, podnikanie v remeslách a službách).

Slávnostnou rozlúčkou nás sprevádzali Mária Riecka a Róbert Adámik, žiaci 5. H triedy, báseň o mladosti zarecitovala Michaela Zambojová (4.KL). So žiakmi sa rozlúčila aj pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková. Za všetkých maturantov sa prihovorila pedagógom a mladším spolužiakom Lenka Banská (2.N) a za mladších spolužiakov sa s maturantmi rozlúčila Bianka Bagonyová (4.H). Krátkym kultúrnym programom prispeli k atmosfére slávnostnej rozlúčky Dávid Ličko (3.C), Dušan Holka (3.D), Ján Varga (2.H), Paulína Kúdeľová, Monika Mihálová (4.H) a Lea Nongová (2.C). Potešili nám peknými piesňami a tancom.

Krátkymi príhovormi sa so svojimi žiakmi rozlúčili aj triedni učitelia. PaedDr. Iveta Pomothyová oboznámila študentov s najlepšími výsledkami externej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. Okrem toho pripomenula všetkým organizačné zabezpečenie ústnej formy maturitnej skúšky. O technické zabezpečenie sa postaral spolu s technikmi žiak 1.H triedy Gábor Füri, fotografie zhotovila Klaudia Račeková (4.H). Organizačne zabezpečili rozlúčku Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o