.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZa jedno lano

V dňoch 7.-8. júna sa žiaci našej školy – Matúš Svitok, Vanesa Udvardyová – I.H a Gregor Kalina, Kristínka Cziriaková a Anka Menyheiová – II.H, zúčastnili na projektovom stretnutí Za jedno lano, ktoré organizovalo mládežnícke centrum Kontakt v Leviciach. Projekt ponúkol mladým ľuďom priestor komunikovať s dôležitými dospelými, čo nie je celkom bežnou záležitosťou, ale predovšetkým vďaka stretnutiu vznikli spoločné iniciatívy.

 Formát stretnutia bol klasický, dvojdňový, pričom prvý deň bolo mladým ľuďom priblížené, čo je cieľom štruktúrovaného dialógu na Slovensku a jeho prepojenie s európskou úrovňou. Hneď v úvode mali možnosť zapojiť sa do online prieskumu, aby aj názory mladých ľudí z Levíc boli vypočuté a aby sa aj oni mohli vyjadriť  k aktuálnym problémom súčasnosti. O akom povolaní snívajú, aké zručnosti je podľa nich potrebné mať, aby sa k nemu dopracovali a ako potrebné zručnosti nadobudnúť, to bolo obsahom ďalšieho doobedňajšieho  bloku. V závere dňa spoločnou analýzou prostredia, v ktorom žijú, definovaním príležitostí a naopak toho, čo podľa nich v meste chýba, aby sa tu mohli naplno realizovať, vytvorili vlastné projekty, do ktorých premietli konkrétne návrhy aktivít a iniciatív s uvedením toho najdôležitejšieho a to ako oni sami prispejú k ich realizácii. Naši žiaci sa zapojili s nasledovným projektom - Levice očami detí- krúžok mladých redaktorov – od mesta požadujú vytvorenie krúžku alebo neformálnej skupiny pod vedením Levickej televízie a  ponúkajú tvorbu vlastných detských a mládežníckych reportáží, čím chcú zvýšiť sledovanosť televízie.

Poďakovanie dostali aj od organizátorov stretnutia.

Vážení „dôležití dospelí“ mesta Levice.

 Dovoľte mi, vyjadriť Vám veľké poďakovanie v mene organizátorov diskusného stretnutia „Vyjadri sa“, ako aj v mene mladých ľudí, študentov stredných škôl mesta Levice, za Vašu aktívnu účasť na diskusii a predovšetkým za možnosť diskutovať s Vami na témy, ktoré boli a sú z pohľadu mladých ľudí dôležité. Mladí ľudia navrhli a odprezentovali opatrenia, k realizácii ktorých ste im prisľúbili podať pomocnú ruku a byť im v jednotlivých iniciatívach nápomocní. Sme veľmi radi, že aj mesto Levice má ľudí s kompetenciami, ktorým stále záleží aj na názoroch mladých. Veríme, že spoločne budete mladých ľudí podporovať v aktivitách, ktoré sa rozhodli realizovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

 Aj ja by som sa chcela poďakovať našim žiakom za aktívnu účasť a reprezentáciu našej školy.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o