.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠportový deň

Aj Stredná odborná škola si posledné dni školského roka užila a zasvätila športu. Náš Športový deň sa začal o 8 ej hodine na školskom dvore a prialo mu aj počasie. Žiaci sa s vyučujúcimi presunuli na futbalový štadión, kde na nich čakali rôzne športové disciplíny: beach volleyball, futbal, vybíjaná, streľba, prekážková dráha, frisby a vedomostný kvíz.

Triedy si z ponuky vybrali, do ktorej súťažnej disciplíny sa prihlásia. Osobitne chválime a ďakujeme triedam s učiteľmi, ktorí sa zapojili do všetkých alebo aspoň do väčšiny športových disciplín. Boli to triedy 1.H, 2.H, 1.N a 1.C so svojimi učiteľmi.

Žiakom sa tento deň páčil. O 12 ej hodine sme ho museli z časových dôvodov, aj napriek protestom niektorých žiakov ukončiť. Zaslúženým víťazom Športového dňa sa stala trieda 1.H, na druhom mieste skončila trieda 2.H a trieda 1.N obsadila tretie miesto. Víťaz sa za odmenu dočkal chutnej torty, ale aj ďalší úspešní športovci mohli byť s odmenou spokojní. Gratulujeme.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

 

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o