.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborné školenie mezoterapia

12. júna 2017 sa v Kozmetickom salóne našej školy konalo odborné školenie na tému Mezoterapia, ku kozmetickému prístroju  Led photon electric Dermapen od Firmy Primavera Andorrana SK s.r.o.. Na zaškolenie a získanie osvedčenia na výkon mezoterapie mali príležitosť  prihlásiť sa, žiačky študijného odboru kozmetik,  a túto možnosť aj využilo niekoľko žiačok II. a III. ročníka. Žiaci prvého ročníka boli zatiaľ len  diváci, ale po skončení školenia  vyslovili záujem o absolvovanie odborného školenia v budúcom školskom roku. 

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fourfest euroakademik gastro 2017

8. júna 2017 SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota organizovala Fourfest euroakademik gastro, medzinárodné majstrovstvá Banskobystrického kraja v zručnostiach žiakov. Naša škola sa zapojila do súťaže v šiestich kategóriách.

Čítať ďalej...

TOP Barman

Medzitriedna súťaž  Top barman 8. ročník sa konala 4.5.2017 v Reštaurácii SOŠ služieb.

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy Novitera

V spolupráci s obchodnou spoločnosťou Metagas a spoločnosťou Novitera sa žiaci II. ročníka profesie inštalatér dňa 14.6.2017 zúčastnili predvádzacej akcie kotla Tekla Draco. Je to automatický oceľový kotol so šnekovým posúvačom paliva a horákom na pelety.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o