.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLignumexpo-les 2016

Dňa 29. septembra 2016 sa uskutočnila odborná exkurzia na výstavu Lignumexpo-les 2016 Nitra na výstavisku Agrokomplex Nitra. Výstavy sa zúčastnili žiaci učeb.odboru stolár  tried I.B a III.E.

Čítať ďalej...

Účelové cvičenia - september 2016

Posledný septembrový týždeň sme ukončili sériu účelových cvičení žiakov I., II. a III. ročníka. Ich cieľom bolo preveriť vedomosti žiakov z civilnej obrany, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, výchovy k bezpečnému správaniu.

Čítať ďalej...

Škodlivé účinky alkoholu, fajčenia a iných závislostí na ľudský organizmus

Pri príležitosti Medzinárodného dňa o fetálnom alkoholovom syndróme (9. september), sme na našej škole začali v spolupráci s MUDr.  Čechovou, vedúcou oddelenia Výchovy  k zdraviu RÚVZ so sídlom v Leviciach,  súbor prednášok o škodlivých účinkoch alkoholu, fajčenia a iných drog.

Čítať ďalej...

Biela pastelka 2016

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Patronát nad zbierkou prevzal tentokrát olympijský víťaz Matej Tóth. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o