.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška o živnostenskom podnikaní

Dňa 1. 12. 2016 sa žiaci študijných odborov z tried I. N, II.N, IV.H, III.KL a IV.KL zúčastnili prednášky o živnostenskom podnikaní. Prednášajúcim bol JUDr. Ján Janáč, vedúci odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Leviciach.

Čítať ďalej...

Olympiáda ľudských práv 2016

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

/G. B. Shaw/

Čítať ďalej...

Návšteva družobnej školy v Strakoniciach

Jedným z atraktívnych spôsobov získavania nových poznatkov z gastronómie je výmenná prax žiakov, ktorá sa uskutočňuje v družobných školách v zahraničí. Prvýkrát sa žiaci a  pedagogickí pracovníci našej školy zúčastnili výmennej praxe v Strednej  odbornej  škole remesiel a služieb v Strakoniciach. Cieľom tohto pobytu bolo spoznávanie študijných podmienok žiakov v uvedenej škole. Naši žiaci mali možnosť spoznať najnovšie, najmodernejšie a netradičné  metódy v gastronómii.

Čítať ďalej...

Beseda - Nelegál

Dňa 7.12. navštívili našu školu klienti občianskeho združenia Nelegál, ktoré sa nachádza v Novom Svete pri Šuranoch. Štyria mladí ľudia, ktorí prišli žiakom porozprávať svoj strastiplný životný príbeh...

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o