.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMETRO - Kuchársky päťboj

Pravidlá odbornej súťaže METRO
Kuchársky päťboj - Regionálne kolá

METRO Cash Metro Cash & Carry SR, s. r. o., je hlavným organizátorom a garantom odbornej súťaže METRO Kuchársky päťboj. Táto súťaž je určená pre študentov hotelových škôl a učňovských stredísk. Skladá sa z dvoch častí, a to individuálna súťaž v odbore kuchár v zručnostných disciplínach a z tímovej súťaže medzi prihlásenými školami v odboroch kuchár-čašník.

Čítať ďalej...

Generácia XYZ

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“
/Mahátmá Gándhí/

Vo štvrtok 2.12. sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavého a podnetného výchovného koncertu. Generáciu XYZ tvoria traja chalani, ktorí motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry.

Čítať ďalej...

Finančná olympiáda

Študenti aj tento školský rok majú možnosť preveriť si úroveň svojich znalostí zo sveta financií. Súťaží sa celkovo v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preveria znalosti z finančnej problematiky. Prvé dve kolá  sa realizujú formou on - line testu. 20 najúspešnejších riešiteľov sa na jar 2017 stretne vo finálovom kole v Bratislave.Ako sa zapojiť do súťaže? Veľmi jednoducho. Treba vyplniť test a následne sa zaregistrovať prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.financnaolympiada.sk O informácie môžete požiadať aj Ing. A. Kováčovú.

Plagát tu

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2016

Dňa 23. novembra 2016 sa uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), tento rok už po deviatykrát. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka a študenti nadstavbového štúdia. V kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota, ktorú tvorili: Irena Ničová a Mgr. Jana Hríbiková.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o