.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška UNICEF

Naša škola už viac rokov spolupracuje s organizáciou Unicef. Aktívne sa zapájame do akcií, ktoré Unicef organizuje. Jednou z nich je aj možnosť prednášok s názvom Dve tváre jedného sveta. Práve túto prednášku naši študenti absolvovali už minulý školský rok. Jej pokračovanie si tentokrát mohli vyskúšať študenti I.H, II.H a II.KL triedy. Prednáška spojená s tvorivým riešením problémov, pri ktorom študenti pracovali v skupinách, si všetkých získala.

Čítať ďalej...

Prezentácia METAGAS

Dňa 14. októbra 2016, sa žiaci učebného odboru inštalatér, v spolupráci s obchodnou firmou METAGAS zúčastnili reklamnej prezentačnej akcie firmy COMAP, ktorá sa špecializuje na lisovacie tvarovky z medi a bronzu, ktoré sa používajú pri rozvodoch vody, rozvodov ústredného kúrenia, chladiaceho systému, solárnych rozvodov a rozvodov plynu z medených trubiek.

Čítať ďalej...

Ima3kulácia 2016

Dátum 12. október 2016 sa našim prvákom už navždy bude spájať s imatrikuláciou. Od tohto dňa sa stali „právoplatnými“  žiakmi našej Strednej odbornej školy služieb. Samozrejme, že nimi boli už aj predtým, ale v tento deň prešli akousi pomyselnou hranicou.

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy JG John Guest

Dňa 13. októbra 2016 sa žiaci učebného odboru inštalatér zúčastnili školiacej prezentácie firmy JG John Guest, ktorú viedol pán Ing. Roman Blišák obchodný a školiaci pracovník. Prezentácia sa konala v priestoroch dielní na kalnickej ceste 1.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o