.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrevencia sociálno - patologických javov

V rámci účelových cvičení mali žiaci III. ročníka prednášky na tému Ako odmietnuť cigarety a iné drogy, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s CPPaP v Leviciach. Prednášajúcou bola sociálna pedagogička Mgr. Matulová. 

V rámci primárnej prevencie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na kvalitné celoročné pôsobenie a realizáciu aktivít na podporu zdravia, zdravého spôsobu života a vývinu osobnosti žiakov.Výchova a všetky aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti sú najvýznamnejšími krokmi, ktoré by sa mali realizovať v primárnej prevencii drogových závislostí, smerovanej do rámca zdravého životného štýlu v zmysle telesného, psychického a sociálneho zdravia.Jednou z ciest je aj komunikácia so žiakmi, zisťovanie, ich záujmov, potrieb, ale aj pomoc pri riešení problémov a situácií, v ktorých sa mnohí ocitli.Prednášky sa zúčastnili žiaci III.A, III.C, III.E.Besedy s výchovnou poradkyňou boli zamerané na pôsobenie drog a iných závislostí na zdravý  vývin organizmu. Žiaci si pozreli krátke filmy z reálneho života ľudí, ktorí padli do osídiel drog a mnohí z nich už bojujú nielen so závislosťou, ale aj AIDS. 

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o