.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLignumexpo-les 2016

Dňa 29. septembra 2016 sa uskutočnila odborná exkurzia na výstavu Lignumexpo-les 2016 Nitra na výstavisku Agrokomplex Nitra. Výstavy sa zúčastnili žiaci učeb.odboru stolár  tried I.B a III.E.

Žiaci videli na výstave nové aj tradičné technológie, moderné strojové zariadenia používané pri spracovaní a opracovaní dreva, ako aj pri ťažbe dreva a manipulácie s drevnou surovinou.
Súčasťou výstavy boli aj praktické ukážky práce s obráb. strojmi a nástrojmi; ukážky obrábacích centier najnovšej generácie.

Ing. R. Źáček

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o