.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRiziká kyberpriestoru

Dňa 10. novembra v rámci Týždňa vedy techniky sa študenti I. B triedy zúčastnili spolu s pani profesorkou PaedDr. Lenkou Rubinskou v rámci predmetu informatika prednášky s názvom Riziká kyberpriestoru v Tekovskej knižnici v Leviciach.

V úvode prednášky nás privítala pani knihovníčka Karin Ternovszká z oddelenia odbornej literatúry, ktorá nás oboznámila s témou a cieľom prednášky. Na úvod nám pútavou formou porozprávala o rizikách kyberpriestoru. Za hlavné riziko okrem vážnych zdravotných a duševných chorôb sa považuje kyberšikana. Ide o druh šikany prostredníctvom ktorej je obeť prenasledovaná pomocou počítača a iných informačno-komunikačných technológií. Pozornosť venovala aj iným druhom šikany, ale keďže my sme priestory Tekovskej knižnice navštívili v rámci predmetu informatika, predmetom nášho záujmu sa stala predovšetkým kyberšikana a s ňou spojené riziká.  Po krátkom úvode do problematiky nás  prostredníctvom filmu  preniesla do virtuálneho sveta mladých. Film bol zameraný hlavne na pozornosť študentov, či dokážu diferencovať akých priestupkov sa hlavný protagonista dopustil a aké sankcie mu za tento čin hrozia. Po filme sa rozpútala živá diskusia o danej téme. Kyberšikanu a jej riziká sme si rozanalyzovali po zdravotnej, sociálnej a právnej stránke. Študenti sa prostredníctvom tejto prednášky dozvedeli, že kyberšikana je na Slovensku považovaná za trestný čin, prínos prednášky spočíval aj v podrobnej analýze obeti v oblasti pomoci zo strany spolužiakov a kvalifikovaných odborníkov. Diskusiu doplnili študenti praktickými príkladmi zo života iných spolužiakov zo základných škôl. Nakoľko vývoj v oblasti informačno-komunikačných technológií rýchlo napreduje a žiaľ technika prináša so sebou nielen výhody, ale aj riziká, je nevyhnutné poznať preventívne opatrenia ako aj pomoc zo strany dospelých.

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o