.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVedecký jarmok 2016 v Nitre

Dňa 8. novembra 2016 sa študenti I. B triedy spolu s pani profesorkou PaedDr. Lenkou Rubinskou zúčastnili v rámci Týždňa vedy a techniky exkurzie na Vedecký jarmok do obchodného centra Galéria Mlyny v Nitre.

Bol príjemný slnečný jesenný deň a cesta autobusom do Nitry ubiehala plynulo a rýchlo. Po príchode autobusu do krajského mesta sme sa pešo vybrali do OC Galéria Mlyny v centre mesta. A tam to už vrelo! Pokusy, hlavolamy, roboty,... Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a jej katedry pripravili pre prírodnými vedami žijúcich návštevníkov množstvo pokusov, prezentácií doplnených bohatými informáciami z oblasti matematiky, chémie, fyziky, biológie. I keď sme sa dozvedeli mnoho praktických informácií, využívajúcich v bežnom živote, predsa len naša pozornosť bola zameraná na informatiku. Katedra informatiky nás uviedla do sveta robotov a predstavila nám SelfieBot, MiniBot, LegoBot. Študentov najviac zaujali LegoBot – robot ovládaný cez tablet, ktorý vytláča z kruhu predmety alebo aj iných robotov, MiniBot – Ozobot – miniatúrny robot,  ktorý je možné ovládať cez unikátny jazyk farieb. Chlapci nabrali odvahu a Ozobot cez jazyk farieb navigovali do stanoveného cieľa. V Galérií Mlyny na pódiu sa striedala fyzika pod názvom Fyzikálny cirkus, ktorá sa nám všemožne snažila dokázať, že fyzika je veda zábavná! Fyziku vystriedala chémia, v ktorej nám profesor Scientifix pripravil ukážku burácajúcich prírodných živlov, skutočný výbuch sopky, chemické tornádo aj umelú hmlu. V rámci ekológie sme sa zoznámili pod zaujímavou lampou s interaktívnym pohľadom na fotografiu krajiny so stopami pohybu hraboša na poli, zmerali sme si rozpätie krídel dravcov,... V rámci gemológie sme si pozreli aktivitu s názvom Od kovu ku šperku a nahliadli sme do tajomstva výroby šperkov. Vedecký jarmok sa niesol v znamení hesla „Veda, ktorú môžete vidieť, počuť a zažiť! Vedecký jarmok 2016 toto heslo naplnil do slova a do písmena. Načerpaní poznatkami a nabití zážitkami sme sa z cesty poznania z  Nitry vrátili do Levíc v popoludňajších hodinách. Už teraz sa tešíme na Vedecký jarmok 2017!

 

             PaedDr. Lenka Rubinská 

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o