.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHodina deťom 2016

Je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska, ktorá je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Slúži  na podporu rôznych projektov. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Tento rok bol dňom zbierky 11. november a o popularite tejto zbierky svedčí aj fakt, že sa do nej zapojila väčšina levických škôl.

Jednou z nich bola aj Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, ktorá pomôcť mohla a chcela. Tak ako každý rok, aj teraz sme sa s radosťou a odhodlaním do zbierky zapojili. Počasie zbierkujúcim prialo a našim  žiakom sa podarilo vyzbierať 332,50 € aj napriek mnohým odmietavým reakciám okoloidúcich. Našťastie sa však našli aj ľudia, ktorým osudy detí  odkázaných na pomoc druhých nie sú ľahostajné. Ďakujeme im a ďakujeme aj žiakom II.H triedy za pomoc a ochotu.

Veríme, že vyzbierané peniaze naozaj pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú.


Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o