.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKnižnično-informačná hodina v Tekovskej knižnici v Leviciach

V októbri žiaci študijných odborov (triedy I.H, II. KL, IV.H, II.N) navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Netradičná hodina slovenského jazyka a literatúry bola zameraná na knižnično–informačnú a knihovnícko–bibliografickú výchovu. Žiaci si opäť mohli zaujímavou formou zopakovať učivo o získavaní a spracovaní primárnych informácií. Pracovníčka knižnice oboznámila žiakov s prostredím knižnice a s jej činnosťou. Tekovská knižnica sa zameriava najmä na výpožičné a prezenčné služby.

Žiaci sa naučili pracovať s on-line katalógom, v ktorom si môžu vyhľadávať tituly z knižničného fondu. Okrem výpožičiek kníh ponúka knižnica aj iné služby, napríklad prezenčné výpožičky zbierok zákonov a literatúry z príručnej knižnice, výpožičky novín a časopisov, bibliograficko-informačné služby, rezervovanie knižničných dokumentov. Knižnica ponúka aj informačnú výchovu a exkurzie, prístup na internet, konzultačné a poradenské služby. Aj tento rok mali žiaci možnosť zapísať sa do knižnice za čitateľa za polovičný poplatok

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o