.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška o šikanovaní a kyberšikanovaní

Dňa 14. 11. 2016 sa žiaci učebných odborov (triedy III. C a III. E) zúčastnili prednášky o šikanovaní na internete. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Tekovskej knižnice v Leviciach v oddelení odbornej literatúry. Pracovníčka knižnice Karin Ternovszká uviedla žiakov do problematiky, ktorá je v súčasnej dobe čoraz aktuálnejšia. Neustále sa stretávame v našom okolí s prejavmi šikanovania nielen vo virtuálnom priestore, ale aj v školách. Už niekoľko rokov je projekt ovce.sk zameraný na upozorňovanie hrozieb na internete. Zaujímavým spôsobom ukazuje tento animovaný seriál malým deťom materských a základných škôl, ako sa správať na internete tak, aby sa nestali obeťami šikanovania.

Keďže tvorca projektu Miro Drobný mal s týmto seriálom aj celosvetovo obrovský úspech, rozhodol sa vytvoriť súbor filmov, ktoré sú zamerané na rozličné oblasti každodenného života. V projekte NEHEJTUJ.sk sa zameriava na domáce násilie, homosexualitu, xenofóbiu a ďalšie negatívne spoločenské prejavy. V septembri tvorca projektu rozbehol ďalšie prednášky na tému kyberšikanovanie pod názvom Narodení pre výhru. Šikanovanie sa totiž radí medzi najzávažnejšie ohrozenia mládeže na Slovensku.

Cieľom projektu pre stredoškolákov je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií zameraných na riešenie problémov a zážitkov neznámych ľudí.

Žiaci si pozreli film s názvom To všetko z lásky. Zameriava sa na tému týrania žien v domácom prostredí. Žiaci o filme živo diskutovali a pohotovo reagovali na dané otázky.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o