.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozhoduj o Európe

Nový ročník Rozhoduj o Európe je spoločným česko-slovenským projektom, počas ktorého sa uskutoční 14 regionálnych seminárov v Českej republike a 8 na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu Rozhoduj o Európe je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, najmä s ohľadom na  celoeurópske dianie, a zároveň zapojiť viac mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Rovnako sa usiluje o dosiahnutie hlbšej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie. 17. februára 2017 sa regionálneho workshopu v Nitre zúčastnili aj žiačky II. ročníka hotelovej akadémie – Jana Amália Mäsiarová, Vanessa Udvardyová a Dominika Gábršová. 

Workshop pozostával z troch interaktívnych častí:

1. predstavenie EÚ a jej inštitúcií,

2. zjednodušená simulácia inštitúcií EÚ,

3. dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou.

V prvom bloku sa účastníci oboznámili so základnými informáciami z histórie európskej integrácie,  pristupovania Slovenskej republiky do EÚ a s informáciami o fungovaní európskych inštitúcií. Aktivity tohto bloku prebiehali interaktívnou formou,  v rámci ktorej viac hovorili mladí ľudia ako samotní lektori. Počas druhého bloku mohli nadobudnuté informácie mladí ľudia zužitkovať a viac im porozumieť počas simulácie rokovaní Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Témou, ktorú si vopred vybrali, bol Brexit. Posledným, tretím blokom semináru bol štruktúrovaný dialóg. Počas neho mali mladí ľudia možnosť diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú na miestnej/regionálnej, celonárodnej a európskej úrovni s osobami s rozhodovacou právomocou – s predsedom samosprávneho kraja Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD, s poslancami a politikmi nitrianskeho samosprávneho kraja. Seminára v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sa zúčastnilo viac ako 40 žiakov stredných škôl.

                                                                                   Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o