.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceValentínska súťaž a súťaž somelier

V tomto školskom roku sme otvorili 1. ročník  valentínskej súťaže, ktorá pozostávala z troch častí: Somelier, Valentínska palacinka a Valentínska tabuľa. Súťaž sa uskutočnila 14. a 15. februára 2017 v reštaurácii SOŠ služieb počas metodického dňa, ktorý dostal názov Deň zaľúbených. Atmosféra bola výborná, ale zároveň aj plná napätia.

V prvej kategórii s názvom SOMELIER súťažilo 7 žiakov. Príprava na túto súťaž nie je jednoduchá. Okrem praktickej časti musí súťažiaci ovládať aj teoretickú časť, v ktorej sa preverujú znalosti o pive, káve, miešaných nápojoch a minerálnej vode. 

Súťažná disciplína pozostávala z dvoch častí. Prvá praktická časť bola zameraná na určenie dvoch aromatických vzoriek vôní a na opis senzorických vlastností jednej vzorky vína so zameraním na vzhľad, vôňu a chuť. 

Druhá praktická časť zahŕňala servis a dekantáciu vína pri stole podľa zadania v časovom limite 7 minút vrátane prípravy. 

Porota hodnotila prípravu pracoviska, správnosť servisu, spôsob servisu, ale aj vystupovanie someliera a komunikáciu s hosťom. 

Víno ako nápoj od nepamäti patrí ku klasickým nápojom v oblasti gastronómie. Zámerom našej súťaže bolo vrátiť víno ako nápoj k hosťovi. Predmetom súťaží je priblížiť žiakom víno so všetkými jeho atribútmi, ku ktorým zaraďujeme farbu, vôňu, chuť, čo nám napomáha vytvárať symbiózu s jedlom. Víno je čarovný nápoj ! Teší sa stále väčšej obľube medzi mladými i tými skôr narodenými. Vo víne je pravda a radosť. Slovensko má bohatú tradíciu vo výrobe kvalitného červeného vína. V posledných rokoch prežíva doslova renesanciu. Naši vinári dokážu ponúknuť svojim zákazníkom skutočné skvostné nápoje tej najlepšej kvality, porovnateľné s najlepšími vínami na svete. To je dobrá správa pre každého milovníka dobrého vína na Slovensku. Žiaci dekantovali víno priamo v našej  reštaurácii SOŠ služieb pre zrakom hostí. Tí si prišli na svoje a spokojní so svojimi výkonmi boli aj žiaci. 

V tejto disciplíne zvíťazila AlexandraTothová, žiačka III. ročníka hotelovej akadémie.

Druhá súťažná  kategória s názvom VALENTÍNSKA TABUĽA bola zameraná na vytvorenie harmónie v reštaurácii, čo je možné najlepšie urobiť v rámci dekorácie miestnosti, stolov, výber pohárov, príborov, ktoré sú tak isto dôležité ako jedlo, personál sa musí snažiť vytvoriť tento harmonický celok. Vedieme žiakov,  aby vytvárali túto príjemnú atmosféru . 

Dvojčlenné družstvo čašníkov v časovom limite 2 hodiny pripravovalo slávnostnú tabuľu na tému Valentín. Odborná porota zasadla v tomto zložení: PaedDr. Pomothyová, zástupkyňa riaditeľky školy, pán Zolán Óvári, zástupca hotela ASTRUM LAUS a Janko Kráľ, žiak IV.H triedy, ktorý reprezentoval našu školu na viacerých súťažiach. Zamerali sa na hodnotenie živej práce žiakov, ich zručností, slávnostného menu, dekorácie a profesionálneho vystupovania. Valentínske slávnostné tabule hodnotili aj hostia, ktorí navštevujú našu reštauráciu. Ocenili najmä kreatívnosť aj tvorivosť žiakov. Najkrajšiu slávnostnú tabuľu pripravili žiačky III. H triedy Alexandra Tothová a Nikoleta Kováčová, ktoré v tejto kategórii zvíťazili. 

Tretia súťažná  kategória pošteklila naše chuťové poháriky: Dostala názov VALENTÍNSKA PALACINKA. Žiaci učebných odborov kuchár, čašník,  hostinský a študijného odboru hotelová akadémia pripravovali palacinky. Časový limit na pečenie palaciniek pred porotou bol 30 minút, na dohotovenie palaciniek pred divákmi a porotou 20 minút a upratanie súťažného priestoru 5 minút. Súťažiaci ponúkli odbornej porote jednu palacinku, druhá palacinka zostala na prezentáciu. Vypracovanú kalkuláciu na 10 porcií odovzdali komisii, ktorá hodnotila prístup, pohotovosť, zručnosť, nápaditosť a kreativitu. V tejto kategórii sa umiestnil na prvom mieste Tomáš Škuta, žiak III. C triedy, učebný odbor kuchár.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, dokázali, že sú majstrami vo svojej profesii, pretože zúročili svoje vedomosti v súťaži. Oceňujem ochotu majstrov odbornej výchovy, že zorganizovali túto súťaž a pripravili žiakov, zároveň mám radosť, že žiaci chcú súťažiť.

Bc. Elena Velšicová

Fotogaléria

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o