.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceJarné upratovanie

Dňa 21.3.2017 sa žiaci  2.H, 3.D a 1.B rozhodli v týchto jarných dňoch skrášliť a vyčistiť okolie svojej školy. Spolu so svojimi pedagógmi PaedDr. Z. Cibulovou , Ing. B. Weincillerovou, majstrom inštalatérov pánom J. Morvaiom  a majstrom stolárov Bc. Ľ. Gálikom.

Aktivity boli zamerané na výsadbu zelene, vyčistenie rigolov aj žľabov, vyhrabanie suchého lístia, separáciu bioodpadu, úpravu okolia studne a prípravy paletového sedenia.

Ďakujeme a veríme, že pri jarnom upratovaní a udržiavaní čistoty pomôžu aj iné triedy.

Ing. Blanka Weincillerová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o