.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceXPERT v umení čapovať - 2017

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky v spolupráci s hlavným  partnerom a odborným garantom spoločnosťou Heineken, a.s. usporiadala v dňoch  28.3. a 29.3. 2017 súťaž v čapovaní piva. Súťaže sa prvýkrát zúčastnili Alexandra Tothová a Michaela Borbuliaková, žiačky III. ročníka hotelovej akadémii. Umiestnili sa v 1. polovici . Súťažilo 35 žiakov.

Súťažné disciplíny:  

1.Odborný písomný test 

2. Predvedenie zručnosti: Umenie čapovať

Žiaci  predvedú praktické zručnosti: 

−v narážaní sudov 

−preplachu pivných trubiek

−čapovaní piva 

−podávaní čapovaného piva hosťovi

 

Časový limit na predvedenie zručnosti 1 súťažiaceho bolo  5 minút. V utorok večer sa v priateľskom kruhu  stretli všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí pripravovali žiakov na súťaž  v Goldenpube  pri degustácia piva a jedla. Degustáciu pripravil  šéfkuchár  Laco Hornáček a obchodným Sládek Karol France. Cieľom  súťaže bolo  podporiť a   rozvíjať  znalosti a zručnosti žiakov v profesii pivného sommeliera, zároveň propagáciou zručností pivných sommelierov a  prispieť  k rozvoju pivnej kultúry a gastronómie na našej škole. Alexandre a Miške ďakujem za vzornú reprezentáciu školy, Veríme, že v budúcom roku ak sa súťaž bude pripravovať, máme nádej na umiestnenie v oceňovaných miestach.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o