.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceUNICEF

Naša škola už dlhší čas spolupracuje s organizáciou Unicef. Zapájame sa do zbierky Týždeň modrého gombíka, predávame vianočné pohľadnice a organizujeme aj prednášky s pomocou dobrovoľníkov organizácie - Junior Ambasádorov.

U nás je to konkrétne Martin Silber, ktorý našu školu už viackrát navštívil a našim deťom sa veľmi páči.23.3.2017 sa opäť zrealizovala ďalšia z takýchto vzdelávacích prednášok. Zúčastnili sa je žiaci I.KL, II.KL a I.H triedy. Prednáška mala pozitívne ohlasy a my sa už teraz tešíme na budúce stretnutie s Martinom. Unicef prostredníctvom prednášok vzdeláva žiakov o ich právach, zároveň žiakom a žiačkam na celom Slovensku prináša informácie o tom, ako sa žije ich rovesníkom v iných častiach sveta a interaktívnou formou im približujeme témy týkajúce sa Miléniových/Udržateľných rozvojových cieľov.

Poslaním tejto organizácie na slovenských školách je:

•zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o ich právach a o Dohovore o právach dieťaťa,

•rozvíjať rešpekt voči ľudským bytostiam, základným slobodám a prírodnému prostředku, vedieť prijať aj iné názory, pochopiť kultúrne odlišnosti a kriticky myslieť,

•pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí na občianskych aktivitách.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o