.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín 2017

Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem.

Aj tento školský rok si vybrali žiaci pekné texty, čím dokázali, že krásna literatúra má aj v súčasnej dobe pevné miesto v živote študenta.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

1. miesto: Dárius Škadra, I.KL
2. miesto: Vivien Fazekašová, I.KL
3. miesto: Katarína Kolíková, III.H
               Miroslava Martonová, I.H

PRÓZA:

2. miesto: Viktória Marková, I.A
3. miesto: Simona Harabová, I.H
               Matúš Svitok, II.H

CENA OBECENSTVA: Viktória Marková, I.A

Do okresného kola postúpil Dárius Škadra, žiak I.KL triedy, ktorý vzorne reprezentoval našu školu. Všetkým súťažiacim ďakujeme a zároveň blahoželáme víťazom. 

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o