.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDeň narcisov 2017

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konal jej 21. ročník.

Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.Aj naša škola sa už tradične do zbierky zapojila. Hoci suma 864,82€ nie je najvyššia, akú sa nám podarilo vyzbierať v tejto zbierke v minulých rokoch,veríme, že pomôže.  Ďakujem žiakom II.H triedy, ktorí sa na to podujali. Aj napriek nepriaznivému počasiu bolo v Leviciach množstvo dobrovoľníkov, ktorí chceli pomôcť. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vysielali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Mgr. Denisa Tóthová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o