.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceFinále 18. ročníka súťaže Autoopravár junior

 V dňoch 26. a 27. apríla 2017 prebehlo finálové kolo, ktoré svoje ukončenie malo na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov v priestoroch Incheba v Bratislave.

Naša škola sa zúčastnila na súťaži v školskom kole , ktoré absolvovali všetci žiaci UO autoopravár, triedy III.A, konaného dňa 29. 1. 2017, následne sa prví dvaja žiaci zo školského kola 24. marca 2017 zúčastnili oblastného kola na SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky. V rámci Slovenska sa v danej kategórii zapojilo 93 súťažiacich, z ktorej len 12 z nich postúpilo do finále. Vyhlasovateľ súťaže je „Cech predajcov a autoservisov SR“ pod záštitou „Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR“.

V kategórii - autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár si žiaci zmerali sily v teoretickej a poznávacej časti. Teóriu si otestovali v online testoch prostredníctvom webovej stránky www.autosutaz.sk. Otázky boli tvorené odborníkmi z praxe. 

V rámci oblastného kola bola pozmenená poznávacia časť. Cieľom prvej časti boli písomné príklady zo základov elektrotechniky a základov automobilov. Žiaci riešili výpočet rezistora a prúdu, pretekajúcim elektrickým obvodom a taktiež aj zdvihového objemu valca a motora. V druhej časti bolo ich úlohou správne identifikovať a pomenovať náhradné diely.

Informácie o školských a oblastných kolách – viď.:  http://autosutaz.sk/about/

Tlačová správa z finále prebiehajúceho 26. a 27.apríla je príloha v PDF

Fotogaléria

Ing. Ján Nezník

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o