.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKariéra v polícii

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky otvára dvojročné nadstavbové štúdium v odbore bezpečnostné služby – základná policajná príprava.  Určené je tým, ktorí sa chcú stať policajtmi. Cieľom pilotného projektu je pripraviť najmä tých uchádzačov o prijatie do Policajného zboru, ktorí nedovŕšili vek 21 rokov. Podrobnejšie informácie k tomuto novému projektu nám poskytol 3. mája 2017 preventista OR PZ v Leviciach Ing. Peter Polák.

Maturanti tak mali možnosť získať informácie o novom študijnom programe.  Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie  ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktoré preveria znalosť slovenského jazyka, fyzickú  zdatnosť, ale aj duševnú spôsobilosť.

Štúdium sa otvára od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície. Získajú  základy trestného a priestupkového práva a správneho konania. Vo výučbe je zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik, ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava,  ale aj odborné prípravy, ako taktická, chemická, civilná ochrana, pátranie či topografia.

Všetky informácie s prihláškou nájdete na stránkach stredných policajných škôl v priebehu mája 2017. Prihlášky možno zasielať do 31.07.2017 na stredné odborné školy Policajného zboru:

SOŠ PZ, Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok

SOŠ PZ, Južná trieda 50, 040 01 Košice

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o