.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZačiatok či koniec

Aj takúto tému si mohli maturanti vybrať na písomných skúškach zo slovenského jazyka a literatúry. 12. mája 2017 sa opäť v školskej reštaurácii ozývali príjemné tóny piesne na rozlúčku. Maturanti sa lúčili. Je to začiatok či koniec?

Určite si mnohí z nich spomínajú na krásne chvíle stredoškolského štúdia, tomu je však už koniec. Mnohí z nich sa zasa tešia na ďalší začiatok života, do ktorého vstupujú po maturitnej skúške. Tento školský rok končia svoje pôsobenie v našej škole žiaci 4.KL (kozmetik, obchod a podnikanie), 5.H (hotelová akadémia), žiaci nadstavbového štúdia 2.N (spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, strojárstvo).

Slávnostnou rozlúčkou nás sprevádzali Patrícia Szendreiová z 5. H a Patrik Treiter z 2. N, báseň zarecitovala Viktória Šebová z 5. H. So žiakmi sa rozlúčila zástupkyňa školy PaedDr. Iveta Pomothyová Za všetkých maturantov sa prihovorila pedagógom a mladším spolužiakom Bianka Bagonyová (5.H) a za mladších spolužiakov sa s maturantmi rozlúčil Janko Kráľ (4.H) Krátkym kultúrnym programom prispeli k atmosfére slávnostnej rozlúčky Ján Varga (3.H), Alžbeta Plevová (1.C), Lea Nongová (3.C), Kristián Kováč (3.C), Frederika Hubačeková (3.H), Nikolas Levický (4.H), Adrika Piatriková (4.H). Potešili nás peknými piesňami a tancom.

Krátkymi príhovormi sa so svojimi žiakmi rozlúčili aj triedni učitelia – Mgr. Anetta Foltánová, Mgr. Anna Svetíková a Ing. Antónia Senešiová. Ing. Zuzana Hrušovská, PhD  oboznámila študentov s organizačným zabezpečením ústnej formy maturitnej skúšky. O technické zabezpečenie sa postaral Ing. Miloslav Lacko, fotografie zhotovil technik Ľudovít Göbölös a Mgr. Peter Jedlička. Organizačne zabezpečili rozlúčku Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o