.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAgentúra AmOs - Nežná revolúcia

Umelecká agentúra Amos prináša moderné výchovné koncerty pre žiakov stredných škôl. Programy sú kvalitne spracované, aktuálne, pútavé a prekonzultované s odborníkmi z praxe.

Účinkujú v nich profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti výchovných koncertov pre deti a mládež. Zároveň sú aj  učitelia hudby a lídri svojich hudobných zoskupení. 

Hudobnú zložku výchovných koncertov tvoria piesne, hrané a spievané hudobníkmi naživo, ktoré priamo korešpondujú s témami jednotlivých programov a sú podporené videoprojekciou.

Cieľom hudobno-vzdelávacieho programu Nežná revolúcia je pútavou formou spoznať dejiny vlastného národa a kultúry, ozrejmenie faktov histórie spred pár rokov, ktorej súčasťou boli rodičia, starí rodičia súčasných žiakov.

Program sa dotýka aj tém totality, socializmu, ŠTB, emigrácie, ZSSR, demokracie, anarchie, brannej povinnosti, Alexandra Dubčeka, Václava Havla, cenzúry a mnohých iných.  Hovorené slovo striedajú piesne hrané a spievané naživo, ktoré sa priamo dotýkajú témy. Dňa 26.5.2017 sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnili výchovného koncertu Nežná revolúcia v školskej reštaurácii. Ich reakcie a nepochopenie témy sú, žiaľ, obrazom nevedomosti súčasnej mladej generácie o našej, ešte nedávnej histórii. Práve preto je potrebné pripomínať im takouto zaujímavou formou dejiny, aby sa spoločnosť vyvarovala chýb z minulosti. Výchovný koncert organizačne zabezpečili Mgr. Blanka Chubanovová, Irena Ničová a Mgr. Denisa Tóthová.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o