.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceUNICEF - Týždeň modrého gombíka

UNICEF je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.

Špecializuje sa na dlhodobú rozvojovú pomoc. Podporuje nové generácie ľudí v rozvojových krajinách v tom, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy. Zabezpečuje humanitárnu pomoc v prípade katastrof. Na celom svete propaguje práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťa a upozorňuje na ich dodržiavanie. Poslaním tejto organizácie je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a  príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Je obdivuhodné, že za takmer 70 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí. Najdôležitejším  záväzkom organizácie  je v tejto práci pokračovať aj naďalej, aby všetky deti na svete mohli prežívať šťastné detstvo, na ktoré majú právo. Stredná odborná škola služieb sa v dňoch 15. – 21. mája 2017 zapojila do celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje páve UNICEF. Výnos tentokrát poputuje na pomoc deťom na Ukrajine. Do zbierky boli  zapojení žiaci 2. a 3. ročníka.  Podarilo sa im vyzbierať 247,89 eur. Sme radi, že aj naša škola mohla priložiť ruku k dielu a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Je to dobrý pocit. 

Mgr. Denisa Tóthová

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o