.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia učebného odboru murár v tehelni Wienerberger

Dňa 9.4.2018. sa žiaci všetkých ročníkov učebného  odboru murár  zúčastnili pod vedením majstrov odbornej výchovy odbornej  exkurzie v tehelni v Zlatých  Moravciach.

Čítať ďalej...

Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí ,,Murár 2018" Nitra

25. jubilejný ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí Murár 2018 sa konal v Nitre, v priestoroch  Strednej odbornej školy  stavebnej v dňoch 4.-6. apríla 2018.

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy BAUMIT a YTONG odborná exkurzia

Dňa 22.2.2018 a 13.3.2018., sa žiaci učebného odboru murár zúčastnili prezentácií firiem BAUMIT a YTONG, kde sa oboznámili s najnovšími produktmi firiem a novými technologickými postupmi v stavebníctve. 

Darovanie krvi je skutočným darom života...

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú darovania krvi. Dňa 27.3.2018 darovalo svoju krv 13 žiakov. Pred samotným odberom absolvovali vstupné vyšetrenie zdravotného stavu na zistene vhodného darcovstva a krvnej skupiny.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o