.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia SPU v Nitre u nás

Už vyše polstoročia je Nitra synonymom poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku. Jej poslaním je pripravovať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu. Na svojich šiestich fakultách poskytuje však také široké možnosti získavania poznatkov z oblasti biologických, ekonomických, technických a spoločenských vied, že vytvára predpoklady pre uplatnenie absolventov aj v ostatných oblastiach hospodárstva. Fakulta ekonomiky a  manažmentu SPU v  Nitre zaujíma popredné miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku.

Čítať ďalej...

Čo ponúka levický trh práce?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach informovalo, že v našom okrese sa v závere roka medziročne znížila miera evidovanej nezamestnanosti.

Čítať ďalej...

Výstava motoriek a príslušenstva Motocykel

Vo štvrtok sa začala výstava motoriek a príslušenstva Motocykel, ktorej sa dňa 16. 3. 2018 zučastnili žiaci učebného odboru autoopavár - mechanik. Na výstavisku v Inchebe Bratislava boli  zastúpené všetky dôležité značky motoriek, nechýbali ani stánky s motocyklovým oblečením a doplnkami.  Medzi vystavovanými boli zastúpené všetky kategórie motoriek od skútrov cez enduro motorky až po rýdzo závodné stroje. Viaceré stánky sa venovli aj motorovým štvorkolkám a príbuzným strojom.

Čítať ďalej...

Barista Junior 2018

20.-21. marca 2018 sa na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch organizoval 10. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy BARISTA JUNIOR 2018.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o