.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška na tému „Banková sústava“

Tematický celok „Banková sústava“ je súčasťou vyučovacieho predmetu ekonomika v každom študijnom či učebnom odbore. Preto sme privítali na našej škole pracovníkov Slovenskej sporiteľne, a. s., pobočky v Leviciach, ktorí našim žiakom  zaujímavou formou  sprostredkovali  informácie o činnosti banky, o peňažnom, kapitálovom trhu, o platobných kartách a finančnej gramotnosti.

Čítať ďalej...

Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz

Žiaci našej školy lyžovali posledný januárový týždeň na svahu v Čičmanoch. Ubytovanie v Kunerade bolo v čistej prírode, neďaleko Rajeckých Teplíc, známeho kúpeľného mestečka.

Čítať ďalej...

Súťaž NAJ NEVESTA 2018

Žiačka Dominika Semanová reprezentovala našu školu v kategórii vizážista, žiačky Erika Lakatošová a Veronika Stanková reprezentovali našu školu v kategórii kaderník. Téma ročníka 2018 bola FOLK NEVESTA, zaujímavá ale veľmi široká téma  na predstavivosť súťažiacich.

Čítať ďalej...

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

„Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami porušujúcej ich diskriminácie. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie Spojených národov, musí participovať aj na plnení úloh, na ktoré sa tieto inštitúcie v danom kontexte dnes zameriavajú.“                                       

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o