.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNové trendy vo vyučovacom procese

V období od 27.4.2012 do 27.6. 2012 sa v Strednej odbornej škole na Ulici sv. Michala 36 v Leviciach, pod vedením Mgr. Zuzany Nemčokovej, zrealizoval grantový program "Pozitívna energia pre šport 2012", pod záštitou Nadácie Pontis cez Nadačný fond Západoslovenskej energetiky.

Program bol zameraný na zavedenie nových trendov do vyučovania telesnej a športovej výchovy, na využitie balančných pomôcok, ktoré slúžia na koordináciu pohybov. Vďaka úspešne vypracovanému projektu a získaniu grantu v celkovej sume 1000 € škola nakúpila rôzne pomôcky, napríklad: polovičná fitlopta - bosu, balančné vankúše, podložky a iné. Realizácia programu má pozitívny vplyv na telesný vývoj žiakov, na ich fyzickú kondíciu a motivuje ich vo vyučovacom procese.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o