.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška na tému „Banková sústava“

Tematický celok „Banková sústava“ je súčasťou vyučovacieho predmetu ekonomika v každom študijnom či učebnom odbore. Preto sme privítali na našej škole pracovníkov Slovenskej sporiteľne, a. s., pobočky v Leviciach, ktorí našim žiakom  zaujímavou formou  sprostredkovali  informácie o činnosti banky, o peňažnom, kapitálovom trhu, o platobných kartách a finančnej gramotnosti.

Upozornili ich na potrebu sporenia,  ako aj na potrebu znalosti rizík pri úveroch. Mnohí žiaci sú majiteľmi študentského účtu, preto sa bližšie zaujímali práve o tento produkt banky. Prednášky sa zúčastnila trieda II. KL, IV. KL, I. N a II. N. Užitočné informácie  im určite pomôžu porozumieť lepšie financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.

                                                                                           Ing. Antonia Senešiová

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o