.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHVIEZDOSLAVOV KUBÍN

   Dňa 6. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem.

   Aj tento školský rok si vybrali žiaci pekné texty. Sme radi, že si niektorí mladí ľudia nájdu čas na krásne slovo, ktoré pohladí  dušu.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

  1. miesto: Eliška Gödölleiová, IV.H
  2. miesto: Alexandra Kráľová, I.H

PRÓZA:

  1. miesto: Dárius Škadra, II.KL
  2. miesto: Laura Báróová, I.H

CENA OBECENSTVA: Jessica Kalitová, III.H

Dárius Škadra, žiak II. KL bude našu školu reprezentovať v celoslovenskej súťaži KRÁĽOVE ŠAHY, ktorá sa uskutoční 11. mája 2018 v Šahách. Všetkým súťažiacim ďakujeme a zároveň blahoželáme víťazom.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o